జియో కస్టమర్లకు ఫ్రీగా 23 రోజులు కాలింగ్, డేటా సేవలు

కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన జియో

+ + +

+
+
+

రూ.2999 వార్షిక ప్లాన్ పై అదనపు బెనిఫిట్స్

ఈ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ 365 రోజులు

అయితే.. అదనంగా మరో 23 రోజులు వ్యాలిడిటీ..

మొత్తం 388 రోజులకు చేరిన వ్యాలిడిటీ..

ఈ ప్లాన్ తో 2.5 జీబీ డైలీ డేటా తో పాటు అదనంగా 75GB 

ఇంకా డైలీ 100 ఎస్ఎంస్ఎస్ లు.. అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్

WATCH THIS: వైఫైతో ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు