రూ.7,600కే 50 ఇంచుల టీవీ, రూ.10 వేలకే 55 అంగుళాల స్మార్ట్‌టీవీ

telugu.news18.com

బ్లౌపంక్ట్ సైబర్ సౌండ్ 50 ఇంచుల అల్ట్రా హెచ్‌డీ 4కే టీవీ విత్ డాల్బే ఎంఎస్12, 60 వాట్ స్పీకర్స్ టీవీ అందుబాటు ధరలో లభిస్తోంది. 

టీవీ ఎంఆర్‌పీ రూ. 47,999. అయితే దీన్ని రూ. 28,999కు కొనొచ్చు. 

ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ రూ. 18,300 వరకు, బ్యాంక్ ఆఫర్ రూ. 3 వేలు ఉంది. 


అంటే అప్పుడు మీకు ఈ టీవీ రూ. 7,699కే లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. 

వీయూ 55 ఇంచుల 4కే అల్ట్రా స్మార్ట్ వెబ్ఓఎస్ టీవీ ఎంఆర్‌పీ రూ. 65,000. 

అయితే దీన్ని రూ. 29,990కు కొనొచ్చు. 

ఈ టీవీపై రూ. 16,900 వరకు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఉంది.

బ్యాంక్ ఆఫర్ కింద రూ.3 వేల తగ్గింపు వస్తుంది. మీరు ఈ టీవీని రూ. 10,090కు సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

ఈ ఆఫర్లు పరిమిత కాలం వరకే ఉంటాయని గుర్తించుకోవాలాి.