5జీ వచ్చేస్తోంది... రూ.25,000 లోపు 10 బెస్ట్ మొబైల్స్ ఇవే

Poco F4 5G: 10 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంభ ధర రూ.23,499.

Motorola Edge 30: 13 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంభ ధర రూ.24,999.

Xiaomi 11i 5G: 8 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంభ ధర రూ.24,999.

Vivo T1 Pro 5g: 7 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంభ ధర రూ.23,999.

Motorola G82 5G: 13 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంభ ధర రూ.19,999.

OnePlus Nord CE 2 5G: 13 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ధర రూ.24,999.

iQoo Z6 Pro 5G: 7 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంభ ధర రూ.22,999.

Samsung Galaxy M53 5G: 12 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంభ ధర రూ.21,999.

Realme Narzo 50 Pro 5G: 7 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంధ ధర రూ.17,999.

Redmi K50i 5G: 12 5జీ బ్యాండ్స్ సపోర్ట్... ప్రారంభ ధర రూ.24,999.

Watch This- రూ.13,000 లోపే 43 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ