బాలయ్య కెరీర్లో టాప్ మూవీస్ ఇవే

+
+
+

+ + +

+
+
+

మంగమ్మ గారి మనవడు 

అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు

ముద్దుల క్రిష్ణయ్య, అపూర్వ సహోదరులు

అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు ముద్దుల క్రిష్ణయ్య, అపూర్వ సహోదరులు మువ్వగోపాలుడు, ముద్దుల మావయ్య

మువ్వగోపాలుడు, ముద్దుల మావయ్య

అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు ముద్దుల క్రిష్ణయ్య, అపూర్వ సహోదరులు మువ్వగోపాలుడు, ముద్దుల మావయ్య

లారీ డ్రైవర్, ఆదిత్య 369 

రౌడీ ఇన్‌స్పెక్టర్, భైరవ ద్వీపం

బొబ్బిలి సింహం 

సమరసింహారెడ్డి, నరసింహనాయుడు

అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు ముద్దుల క్రిష్ణయ్య, అపూర్వ సహోదరులు మువ్వగోపాలుడు, ముద్దుల మావయ్య

సింహా, లెజెండ్, అఖండ 

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి