ఇక్కడ ముడుపు కడితే భూ సమస్యలు పరిష్కారం.. 

telugu.news18.com

మనలో చాలా మంది భూ సమస్యల్లో చిక్కి ఇబ్బందులు పడుతుంటారు

పెద్దపల్లి లోని కామన్ పూరలోని స్థానికులు అరుదైన ఆచారం పాటిస్తున్నారు

600 ఏళ్లుగా ఇక్కడ ఆలయంలో వెలిసిన శ్రీ ఆదివారాహ స్వామి

ఒక మహర్షి ఆయన కోసం తపస్సు చేసిటట్లు ప్రతితీ

మహర్షి కోరిక మేరకు చిన్న బండరాయిపై వెలసిన ఆదివరహాస్వామి

భూతగాదాలను తీర్చే స్వామి అని భక్తులు నమ్ముతుంటారు

ఇక్కడ భక్తితో ముడుపుకడితే ఎలాంటి సమస్యలైన పరిష్కరం

తొలుత ఎలుక పరిమాణంలో ఉండి, 2 అడుగులు పెద్దగా మారిన విగ్రహం

ఈ కథనం కేవలం నివేదికలు, ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. న్యూస్18 దీనిని ధృవీకరించలేదు. 

Disclaimer

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి