+
+
+

+
+
+

+ + +

నెలకు రూ.3,500...
బుల్లెట్ బైక్ మీ సొంతం

+ + +

+
+
+

ఈఎంఐ ఆప్షన్‌లో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ బైక్.

+ + +

+
+
+

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 350 ధర రూ.1,88,000.

+ + +

+
+
+

రూ.9,000 డౌన్‌పేమెంట్ చెల్లిస్తే చాలు.

+
+
+

+
+
+

+ + +

60 నెలలు, 48 నెలలు, 36 నెలల ఈఎంఐ ఆప్షన్.

+ + +

+
+
+

60 నెలల టెన్యూర్ ఎంచుకుంటే రూ.3,525 ఈఎంఐ.

+ + +

+
+
+

48 నెలల టెన్యూర్ ఎంచుకుంటే రూ.4,131 ఈఎంఐ.

+ + +

+
+
+

36 నెలల టెన్యూర్ ఎంచుకుంటే రూ.5,156 ఈఎంఐ.

+ + +

+
+
+

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్‌లో సింగిల్ సిలిండర్, 4 స్ట్రోక్, 346సీసీ ఇంజిన్.

+
+
+

+
+
+

+ + +

ముందువైపు డిస్క్ బ్రేక్‌లు, వెనుక చక్రాలపై డ్రమ్ బ్రేక్‌లు.

+ + +

+
+
+

లీటర్‌కు 37 కిలోమీటర్ల మైలేజ్.

Watch This- రూమ్ హీటర్... ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి