పీఎఫ్ డబ్బులు డ్రా చేయడానికి ఈ 7 ఫామ్స్

పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు డ్రా చేసే ఛాన్స్.

క్లెయిమ్ కోసం ప్రధానంగా 7 ఫామ్స్.

Form 13: వేర్వేరు కంపెనీల డబ్బుల్ని ఒకే అకౌంట్‌లోకి మార్చడానికి.

Form 20: ఉద్యోగి మరణిస్తే నామినీ పీఎఫ్ డబ్బుల్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి.

Form 51F: ఉద్యోగి మరణిస్తే EDLI బెనిఫిట్స్ పొందడానికి.

Form 10C: ఈపీఎస్ స్కీమ్ యజమాని వాటా నుంచి డబ్బులు డ్రా చేయడానికి.

Form 10D: రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ పొందడానికి.

Form 19: పీఎఫ్ అకౌంట్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ కోసం.

Form 31: పీఎఫ్ అడ్వాన్స్ తీసుకోవడానికి.

ఉద్యోగులకు ఎక్కువగా ఫామ్ 10సీ, ఫామ్ 31, ఫామ్ 19 అవసరం.

Watch This: తిరుపతి లోకల్ టూర్ ప్యాకేజీ