మీ ఇంట్లో రావిచెట్టు పెరిగిందా?

telugu.news18.com

రావి చెట్టు సనాతన ధర్మంలో గౌరవనీయమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

రావిచెట్టు అన్ని ఇతర చెట్లతో పోలిస్తే ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ఆధ్యాత్మిక శక్తికి మూలం మాత్రమే కాకుండా పర్యావరణాన్ని కూడా రక్షిస్తుంది.

ఈ సమస్య నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ఆదివారం ఇంట్లో పెరిగిన రావిచెట్టును పూజించి నరికితే చాలు.

ఇంట్లో ఏ మూలన పెరిగినట్లయితే అది ఒక అడుగు వరకు పెరగనివ్వండి. దీని తరువాత దాన్ని వేర్లతో పాటు తవ్వి, మరొక ప్రదేశంలో ఉంచండి.

ఇంటి తూర్పు దిశలో రావిచెట్టును ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నాటకూడదని గుర్తుంచుకోండి.

మీరు రావి చెట్టును తొలగించడం చాలా సార్లు జరుగుతుంది. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అది మళ్లీ అక్కడ పెరుగుతుంది.

మీరు 45 రోజుల పాటు పూర్ణ భక్తితో రావిచెట్టును పూజించాలి. ప్రతిరోజూ దానిపై పచ్చి పాలను సమర్పించాలి. ఈ కాలం పూర్తయిన తర్వాత మీరు ఆ రావిచెట్టును దాని వేరుతో వేరు చేసి వేరే ప్రదేశంలో నాటాలి.

ఈ కథనం కేవలం నివేదికలు, ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. న్యూస్18 దీనిని ధృవీకరించలేదు. 

Disclaimer

తదుపరి స్టోరీ: ఈ పువ్వు మీ అదృష్టాన్ని మారుస్తుంది

telugu.news18.com