ఈ పువ్వు మీ అదృష్టాన్ని మారుస్తుంది..

telugu.news18.com

మందార పువ్వును ఉపయోగించడం వల్ల లక్ష్మి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

మందార పువ్వు ఈ ప్రయోగాన్ని ప్రయత్నించండి. కచ్చితంగా మీకు లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

శుక్రవారాల్లో మీ ఇంటికి సమీపంలోని దేవత ఆలయానికి వెళ్లి, అక్కడ ఉన్న దేవతకు ఎర్ర మందార పువ్వును సమర్పించండి

పాలతో చేసిన చక్కెర మిఠాయి ఇచ్చి ప్రార్థనలు చేయండి. కనీసం 11 శుక్రవారాల్లో ఈ ప్రయోగం చేయండి.

ఎక్కడి నుంచో డబ్బు వస్తుంది. మీరు ప్రతి శుక్రవారం ఈ ప్రయోగాన్ని చేస్తూ ఉంటే లక్ష్మీ దేవి మీకు ,మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా తన అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.

మందార పువ్వుతో సూర్యుడిని పూజించడం వల్ల సూర్యుని అనుగ్రహం కలుగుతుంది మరియు తనలాంటి తేజస్సును ఇస్తుంది.

మీ జాతకంలో సూర్య దోషం ఉన్నట్లయితే , ఇంటికి తూర్పు దిశలో ఎర్ర మందార మొక్కను నాటడం మంచిది.

ఈ కథనం కేవలం నివేదికలు, ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. న్యూస్18 దీనిని ధృవీకరించలేదు. 

Disclaimer

తదుపరి స్టోరీ: తులసి వేర్లతో ధనవంతులవుతారట

telugu.news18.com