హోమ్ » వీడియోలు » టెక్నాలజీ

Video: జీవితాలను ఛిద్రం చేస్తున్న సోషల్ మీడియా

టెక్నాలజీ06:40 PM IST Sep 09, 2018

ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియా కారణంగా చాలామంది తమ జీవితాలను చీకటిమయం చేసుకుంటున్నారు. ఈ వ్యసనంతో దంపతులు కాపురాలు కూల్చుకుంటుంటే.. యువత చెడుదారిలో పయనిస్తూ ప్రానాలమీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు.

Amala Ravula

ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియా కారణంగా చాలామంది తమ జీవితాలను చీకటిమయం చేసుకుంటున్నారు. ఈ వ్యసనంతో దంపతులు కాపురాలు కూల్చుకుంటుంటే.. యువత చెడుదారిలో పయనిస్తూ ప్రానాలమీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు.