హోమ్ » వీడియోలు

Video: హైదరాబాద్‌లో చెలరేగిన చైన్ స్నాచర్లు

క్రైమ్05:24 PM IST Dec 27, 2018

హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ చైన్ స్నాచర్లు రెచ్చిపోయారు. ఒకేరోజు 9 చోట్ల మహిళలమెడలోనుంచి బంగారు చైన్లని లాక్కెళ్లిపోయారు. దీంతో మహిళలందరికీ సెటైర్ సిన్నమ్మ సలహాలు.. 

Amala Ravula

హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ చైన్ స్నాచర్లు రెచ్చిపోయారు. ఒకేరోజు 9 చోట్ల మహిళలమెడలోనుంచి బంగారు చైన్లని లాక్కెళ్లిపోయారు. దీంతో మహిళలందరికీ సెటైర్ సిన్నమ్మ సలహాలు..