హోమ్ » వీడియోలు » సినిమా

Video: హరిద్వార్‌లో హాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ విల్ స్మిత్ పూజలు...

సినిమా17:50 PM October 17, 2018

హాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ విల్ స్మిత్... హరిద్వార్‌లో ప్రత్యక్షమయ్యారు. హరిద్వార్‌లో శివలింగానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. విల్ స్మిత్‌కి హిందు దేవుళ్లపై నమ్మకం ఎక్కువ. ఆయన జ్యోతిషుడి సలహా మేరకు శనిదోష నివారణ పూజల కోసం హరిద్వార్ వచ్చిన విల్ స్మిత్... ప్రధాన ఆలయంలో రుద్రాభిషేకం నిర్వహించాడు.

Chinthakindhi.Ramu

హాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ విల్ స్మిత్... హరిద్వార్‌లో ప్రత్యక్షమయ్యారు. హరిద్వార్‌లో శివలింగానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. విల్ స్మిత్‌కి హిందు దేవుళ్లపై నమ్మకం ఎక్కువ. ఆయన జ్యోతిషుడి సలహా మేరకు శనిదోష నివారణ పూజల కోసం హరిద్వార్ వచ్చిన విల్ స్మిత్... ప్రధాన ఆలయంలో రుద్రాభిషేకం నిర్వహించాడు.