హోమ్ » వీడియోలు » లైఫ్ స్టైల్

Video: ఆకలిగా లేనప్పుడు ఇలా చేయండి..

లైఫ్ స్టైల్13:43 PM February 17, 2019

కొన్ని సందర్భాల్లో ఆకలి వేయదు.. అలాంటి సమయంలో పండ్లు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు ప్రముఖ డాక్టర్ ప్రభుకుమార్ చల్లగాలి.. మరిన్నీ సలహాలు ఆయన మాటల్లోనే..

Amala Ravula

కొన్ని సందర్భాల్లో ఆకలి వేయదు.. అలాంటి సమయంలో పండ్లు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు ప్రముఖ డాక్టర్ ప్రభుకుమార్ చల్లగాలి.. మరిన్నీ సలహాలు ఆయన మాటల్లోనే..