హోమ్ » వీడియోలు » లైఫ్ స్టైల్

Video : బొజ్జ గణపయ్యకు ప్రాంతాలవారీగా పెట్టే ప్రసాదాలు...

లైఫ్ స్టైల్14:39 PM August 31, 2019

బొజ్జగణపయ్యని ప్రతీచోట భక్తులు పూజిస్తుంటారు. ఒక్కోచోట ఒక్కో వంటని నైవేద్యంగా పెట్టి కోరికలు కోరుతారు. మరి ఏ ప్రాంత ప్రజలు వినాయకుడికి ఏ నైవేద్యం పెడతారో చూద్దామా..

Krishna Kumar N

బొజ్జగణపయ్యని ప్రతీచోట భక్తులు పూజిస్తుంటారు. ఒక్కోచోట ఒక్కో వంటని నైవేద్యంగా పెట్టి కోరికలు కోరుతారు. మరి ఏ ప్రాంత ప్రజలు వినాయకుడికి ఏ నైవేద్యం పెడతారో చూద్దామా..