హోమ్ » వీడియోలు » క్రైమ్

Video: పెళ్లికూతురుతో కలిసి బారాత్‌లో పెళ్లికొడుకు కాల్పులు

క్రైమ్12:56 PM April 20, 2019

ఎన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్న జనం మాత్రం మారడం లేదు. మరోసారి బీహార్‌లో ఓ పెళ్లి వేడుకల గన్‌తో గాల్లో కాల్పులు చేశారు. పెళ్లికొడుకే స్వయంగా కాల్పులు జరిపి ఆ తర్వాత పెళ్లికూతురితో పాటు కూడా ఫైరింగ్ చేయించాడు.

webtech_news18

ఎన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్న జనం మాత్రం మారడం లేదు. మరోసారి బీహార్‌లో ఓ పెళ్లి వేడుకల గన్‌తో గాల్లో కాల్పులు చేశారు. పెళ్లికొడుకే స్వయంగా కాల్పులు జరిపి ఆ తర్వాత పెళ్లికూతురితో పాటు కూడా ఫైరింగ్ చేయించాడు.