క్రీడా వార్తలు

క్రికెటర్లపై కోట్లు కుమ్మరించే ఐపీఎల్ జట్లు ఎలా సంపాదిస్తాయి? వారికి డబ్బు ఎలా వస్తుంది?