హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » ట్రెండింగ్ »

Yanomani tribe : వీరి సంప్రదాయాలే వేరు..శవాన్ని దహనం చేసిన తర్వాత మిగిలే భస్మంతో చారు

Yanomani tribe : వీరి సంప్రదాయాలే వేరు..శవాన్ని దహనం చేసిన తర్వాత మిగిలే భస్మంతో చారు

దక్షిణ అమెరికా ఖండంలోని బ్రెజిల్-వినిజ్వులా బోర్డర్ లోని అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ లోని దాదాపు 250 గ్రామాల్లో నివసించే యానోమని తెగ ఈ వ్యక్తులు చివరి కర్మలకు సంబంధించిన వింత సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తారు.

Top Stories