హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » ట్రెండింగ్ »

The Boiling River: ఉడికే నది.. అందులో పడితే మరణమే!

The Boiling River: ఉడికే నది.. అందులో పడితే మరణమే!

The Boiling River: నరకంలో వైతరిణి నది ఉంటుందంటారు. అలాంటి నది భూమిపైనే ఉంది. వింత రహస్య నదిగా గుర్తింపు పొందింది. అది ఎందుకు ఉడుకుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు వేడిగా ఉంటుంది. దాని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

Top Stories