హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » ట్రెండింగ్ »

రూ.10 నాణేనికి ఓ దండం... వద్దంటున్న ప్రజలు...

రూ.10 నాణేనికి ఓ దండం... వద్దంటున్న ప్రజలు...

Rs.10 Coin Problems : పావలా, అర్థరూపాయి కాయిన్లు చెల్లట్లేదంటే ఓ అర్థముంది. అవి వాడుకలో లేవు కాబట్టి, చెల్లట్లేదనుకోవచ్చు. కానీ రూ.10 కాయిన్ కి ఎందుకీ పరిస్థితి? ప్రజలు ఎందుకు దాన్ని వద్దంటున్నారు?

Top Stories