ఎమ్మెల్యే పెళ్లి.. మామగారికి జరిమానా.. అసలేం జరిగిందంటే..

ఓ ఎమ్మెల్యే ఏర్పాటు చేసిన తన పెళ్లి పార్టీ.. చివరకు అధికారులు అతని మామ(వధువు తండ్రి)కి జరిమానా విధించేలా చేశాయి.