Home » photogallery » trending »

PV SINDHU EXPRESSES LOVE ON HER FATHER HAPPY FATHERS DAY MK

Father's Day 2020: ఈ విజయం నా తండ్రికి అంకితం...పీవీ సింధు...

సింధు విజయం వెనుక ఆమె తండ్రి పాత్ర ఉంది. స్వతహాగా వాలీబాల్ క్రీడాకారుడు అయిన సింధు తండ్రి రమణ. ఆమెను స్పోర్ట్స్ వైపు నడిపించాడు.