వామ్మో.. కత్తి లాంటి ఫిగర్.. మరీ ఇంత హాటా.. జాబ్ ఇవ్వలేమంటున్న కంపెనీలు

అందంగా ఉండటం... ఇంకా చెప్పాలంటే హాట్‌ ఉండటమే ఆమెకు శాపమైంది. ఏ కంపెనీకి వెళ్లినా... ఉద్యోగం ఇవ్వట్లేదట. ఆమె కథేంటో.. కత్తి లాంటి ఫిగర్‌తో వచ్చిన కష్టమేంటో చూద్దాం.