బూతు వీడియోలను తెగచూస్తున్న వివాహితలు.. మగాళ్లను మించి..!

వివాహితలు ఎందుకు పోర్న్ వీడియోలు, సినిమాలు చూసేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు? ఇందుకు సంబంధించి ఓ అధ్యయనం జరిగింది. అందులో కారణాలు ఇవీ...