హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » ట్రెండింగ్ »

Visakhapatnam: మహానగరంలో అందమైన గ్రామం: లక్షల జీతాన్ని వదిలి స్వచ్చమైన పల్లెను తయారు చేస్తున్న ఓ అమ్మాయి

Visakhapatnam: మహానగరంలో అందమైన గ్రామం: లక్షల జీతాన్ని వదిలి స్వచ్చమైన పల్లెను తయారు చేస్తున్న ఓ అమ్మాయి

నిత్యం వాహనాల సౌండ్ తో గజిబిజిగా ఉండే విశాఖ మహా నగరంలో.. ఓ అందమైన పల్లెటూరు ఉంది అంటే నమ్ముతారా.. అందులోనూ ఆ పల్లెను ప్రస్తుతం తీర్చి దిద్దుతున్నది ఓ అమ్మాయి అని తెలుసా?

Top Stories