ఇంటికి వచ్చిన భర్తకు భార్య చేసే పని చూసి షాక్ అయ్యాడు.. బెడ్రూంలో ప్రియుడితో కలిసి ఆమె.. చివరకు ఏం జరిగిందంటే..

Extramarital Affair: పని చేసుకొని ఇంటికి వచ్చిన భర్తకు భార్యను ఆ స్థితిలో చూసి షాక్ అయ్యాడు. ఇలా చేస్తున్నావేంటని మందలించాడు. దీంతో ప్రియుడితో కలిసి భార్య తన భర్తను కత్తి తీసుకొని పొడిచి చంపేసింది. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి వారిద్దరు పారిపోయారు.