Home » photogallery » technology »

SAMSUNG BACKED STAR LABS UNVEILED ARTIFICIAL HUMAN NEON AT CES 2020 SS

మనుషుల్లా మాట్లాడే ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమన్... సాంసంగ్ అద్భుత ఆవిష్కరణ

సాంసంగ్ సరికొత్త ఆవిష్కరణ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. మనుషుల్లా మాట్లాడే ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమన్‌ను సృష్టించింది. 'ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమన్' విశేషాలేంటో తెలుసుకోండి.