దంగల్‌లో రెజ్లింగ్ పాప.. ఇప్పుడు ఎంత హాట్ గర్ల్ అయ్యిందో చూశారా?