ఫిఫా ఫీవర్, ట్రంప్-కిమ్ భేటీ, అమిత్‌షా పూజలు-కలర్‌ఫుల్ ఆల్బమ్