బావిలో పడిన ఎద్దు.. కాపాడేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే ఏమైందో తెలుసా?

ఈ ఘటన అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అలా ఎలా జరిగింది అని అంతా మాట్లాడుకున్నారు. ఇదో సంచలన అంశంగా మారింది. ఇప్పుడు అందరి నోటా ఈ విషయం గురించే చర్చ. ఏమైందో తెలుసుకుందాం.