వారణాసి నుంచీ బరిలో ప్రియాంక గాంధీ... నరేంద్ర మోదీని ఓడించబోతున్నారా...

Lok Sabha Election 2019 : అందరూ ఊహిస్తున్నట్లే... నరేంద్ర మోదీకి పోటీగా వారణాసి నుంచీ ప్రియాంక గాంధీని బరిలో దింపబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.