హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » ఇండియా న్యూస్ »

Shirdi Sai: శిర్డీ సాయి భక్తులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. ఇకపై బాబా సమాధిని నేరుగా తాకే భాగ్యం

Shirdi Sai: శిర్డీ సాయి భక్తులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. ఇకపై బాబా సమాధిని నేరుగా తాకే భాగ్యం

Shirdi sai: శిర్డీ సాయి భక్తులకు శుభవార్త ఇది. ఆలయంలో సాయి సమాధికి బయట ఉండే గాజు గ్లాసును తొలగించాలని సాయి సంస్థాన్ నిర్ణయించింది. ఇకపై భక్తులు తమ చేతులతో సాయి సమాధిని స్పృశించి దర్శనం చేసుకోవచ్చు.

Top Stories