హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » ఇండియా న్యూస్ »

Durga mata: అమ్మవారి విగ్రహంపై ఆ అంతుబట్టని నీరు ఎలా కనిపిస్తుంది? తలుపు తెరిస్తే ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక అద్భుతం!

Durga mata: అమ్మవారి విగ్రహంపై ఆ అంతుబట్టని నీరు ఎలా కనిపిస్తుంది? తలుపు తెరిస్తే ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక అద్భుతం!

ఒక్కో చోట ఒక్కో పేరు. ఒక్కో రూపం ఒక్కో శక్తి.. అమ్మ మహిమలు మాత్రం ఒక్కటే! ఆ ఆలయంలో తలుపు తెరిస్తే అద్భుతమే కనిపిస్తుంది.. అమ్మవారి విగ్రహం అంతుబట్టని ఆ నీరు ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది..?

Top Stories