Home » photogallery » movies »

MALAYALAM CHILD STAR VIRAL GIRL VRIDDHI VISHAL GOT 500K PLUS FOLLOWERS ON INSTAGRAM SAYS THANKS TO ALL NK

Viral Girl: పాప కొంచెం.. నటన ఘనం.. 5 లక్షల మంది ఫాలోయర్స్

Viral Girl: మన తెలుగు వారికి పెద్దగా పరిచయం లేదు గానీ... మలయాళీలకు ఈ చిట్టితల్లి అంటే విపరీతమైన ఇష్టం. ఆ ర్యాపోనే... 5 లక్షల మంది ఫాలోయర్స్ వచ్చేలా చేసిందా?