ఫ్యాన్స్ కోసం Instagramలో నగ్నంగా మారిన టీవీ నటి, పెద్ద దుమారం

ఫ్యాన్స్ అకౌంట్‌ను ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఓ టీవీ నటి ఏకంగా నగ్నంగా మారింది. కేవలం ఫ్యాన్స్ కోసం నిర్వహించే ప్రత్యేక అకౌంట్‌లో ఆమె బాత్ టబ్‌లో నగ్నంగా ఫొటోలకు ఫోజులు ఇచ్చింది.