హాట్ ఫిగర్‌తో కేక పుట్టిస్తున్న ఎమిలీ రాటజ్కోవ్స్కీ..

Emily Ratajkowski : బాలీవుడ్ నటి ఎమిలీ రాటజ్కోవ్స్కీ హాట్ పిక్స్..