అండర్ వేర్ లేకుండా షూట్.. నడుముపై షెల్స్.. మూవీ సెట్స్‌లో నటులు కష్టాలు

లియోనార్డో డికాప్రియో నుంచి షారన్ స్టోన్ వరకు మూవీ షూట్ సమయంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు