హోమ్ » ఫోటో » సినిమా
[/caption]" title="[caption id="attachment_379714" align="alignnone" width="750"] భూమి ఫడ్నేకర్  ఫోటోషూట్ Photo : Instagram/bhumipednekar
[/caption]" >
[/caption]&description=[caption id="attachment_379714" align="alignnone" width="750"] భూమి ఫడ్నేకర్  ఫోటోషూట్ Photo : Instagram/bhumipednekar
[/caption]&picture=https://static.telugu.news18.com/optimize/7dY5MwkLrmOVH2A5YtPFsylYzFc=/0x0/static.telugu.news18.com/telugu/uploads/2019/11/bhumi-padnekar-3.jpg" target="_blank">
[/caption]&url=https://telugu.news18.com/photogallery/movies/bhumi-padnekar-latest-stunning-pics-sr-397398-page-10.html" target="_blank">

[caption id="attachment_379714" align="alignnone" width="750"] భూమి ఫడ్నేకర్  ఫోటోషూట్ Photo : Instagram/bhumipednekar

[/caption]

తాజా వార్తలు