జాతీయ పక్షి నెమలి గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన 10 విషయాలు

ఒక్కక్షణం నెమలిని చూస్తే అర్థమవుతుంది ప్రకృతి రమణీయత ఎంతటిదో.. విశ్వంలోని అందాన్నంతా తనలో దాచుకున్న నెమలిని భారతప్రభుత్వం జాతీయ పక్షిగా ప్రకటించింది. 1963లో జనవరి 31న ఈ ప్రకటన జరిగింది. అంటే నేటికి సరిగ్గా 50ఏళ్లు పూర్తైందన్న మాట.. ఈ సందర్భంగా ఆ మయూరం గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోండి.