Weight Loss: తక్కువ తినడం, ఆకలితో ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడం ? ఈ వాదనలో నిజమెంత ?

Weight Loss: కొంతమంది బరువు తగ్గేందుకు ఉపవాసాలు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాటి వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.