Anti-Inflammatory Foods: శరీరంలో వేడి పెరుగుతోందా... ఈ ఆహారం తీసుకోండి

Anti-Inflammatory Foods: మన శరీరానికి వేడి ఎక్కువైనా, తక్కువైనా ప్రమాదమే. ఎక్కువైనప్పుడు వెంటనే తగ్గించుకోవాలి. లేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం. మరి వేడిని ఎలా తగ్గించుకోవాలో, ఏం తినాలో తెలుసుకుందాం.