హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » అంతర్జాతీయం »

Futuristic Cities: ప్రపంచంలోని ఆరు దేశాల్లో భవిష్యత్ నగరాలు నిర్మిస్తున్నారు .. అవి ఎలా ఉన్నాయంటే

Futuristic Cities: ప్రపంచంలోని ఆరు దేశాల్లో భవిష్యత్ నగరాలు నిర్మిస్తున్నారు .. అవి ఎలా ఉన్నాయంటే

Futuristic Cities:వరల్డ్‌లో ఐదు దేశాల్లో భవిష్యత్ నగరాలు నిర్మించబడుతున్నాయి. ఇది నిజం అంటే నమ్మని వాళ్లు చాలా మంది ఉంటారు. కాని నిజం. అయితే ఎలాంటి భవిష్యత్ నగరాల్లో నిర్మించడం ఖరీదు కాకపోయినప్పటికి కష్టంగా మాత్రం ఉంటుంది. మరీ ఆ ఐదు దేశాల్లో మన భారతదేశం కూడ ఉంది. అక్కడ భవిష్యత్‌ సిటీల డిజైన్‌లు మనల్ని ఊహల ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళ్లేలా ఉన్నాయి.

Top Stories