హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » అంతర్జాతీయం »

Pics : ఇప్పటికే 9 మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.. మరో నలుగురు కావాలట..

Pics : ఇప్పటికే 9 మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.. మరో నలుగురు కావాలట..

Pics : ఒకరిని పెళ్లి చేసుకొని సంసారం చెయ్యడమే కష్టం అని చాలా మంది అంటుంటారు. సాగరమైనా ఈదగలం గానీ సంసారాన్ని ఈదలేం అంటారు. మరి అతని సంగతేంటి? అంతమందిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాడు? ఇంకా కావాలని ఎందుకు అంటున్నాడు?

Top Stories