ప్రధాని మోదీకి అరుదైన గౌరవం..ఘనంగా సత్కరించున్న రష్యా