భోజనం తెచ్చేందుకు బయటకు వెళ్లిన భర్త.. తిరిగొచ్చేసరికి భార్య ఒంట్లో.. ఊహించని దారుణం

కొద్దిసేపటి తరువాత అక్కడి చేరుకున్న బాధితురాలి భర్తపై కూడా దుండగులు దాడి చేశారు.