గర్ల్‌ఫ్రెండ్ చెవిలో సెక్స్ చేశాడు.. చివరకు ఇలా అయ్యింది

ఇది నమ్మలేని నిజం. అసలు ఇలాంటి దుర్మార్గపు ఆలోచన అతనికి ఎలా వచ్చిందని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరి ఆ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఆ చెవికి ఏమైంది?