ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది.. ఏడాది కూడా పూర్తికాకముందే ఆత్మహత్య.. అసలు ఆమె జీవితంలో ఏం జరిగింది..

ఓ యువతి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. కొంతకాలానికే ఆమె జీవితంలో ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.