ఫస్ట్ నైట్ గదిలోకి వెళ్లిన నూతన దంపతులు.. ఉదయం అరుస్తూ బయటకు పరుగులు తీసిన నవ వధువు.. అసలేం జరిగిందంటే..

ఓ వ్యక్తికి అతని అత్త కూతురితో వివాహం జరిగింది. ఫస్ట్‌ నైట్.. నూతన వధూవరులు ఇద్దరు కలిసి గదిలోకి వెళ్లారు. అయితే మరుసటి రోజు ఉదయం.. నవ వధువు గదిలో నుంచి అరుస్తూ బయటకు పరుగులు పెట్టింది.

  • |