సెక్యూరిటీ గార్డుతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళ.. చివరకు ఇలా జరుగుతుందని ఊహించి ఉండదు..

ఓ మహిళ సెక్యూరిటీ గార్డుతో ఓ మహిళ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. కానీ కొంతకాలనికి వారి మధ్య గొడవలు చోటుచేసుకున్నాయి.