బాత్‌రూంలో స్నానం చేస్తున్న భార్య.. సీక్రెట్‌గా వీడియో తీసిన భర్త. ఆ తర్వాత అదిరే ట్విస్ట్

అసలు అతను తన భార్యను రహస్యంగా స్నానం చేస్తుండగా ఎందుకు వీడియో తీశాడు. వీడియో తీసిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడు. ఈ కేసు ఎలాంటి మలుపులు తిరిగిందో... ఆ ట్విస్ట్ ఏంటో... తెలుసుకుందాం.