గుంటూరులో ఒకే అమ్మాయిని ప్రేమించిన ఇద్దరు కుర్రాళ్లు, ఇద్దరం చనిపోదామని ఒకడు నమ్మించి

గుంటూరు జిల్లా యడ్లపాడులో ప్రేమ్ చంద్, రవివర్మ అనే యువకులు ఇద్దరూ ఒకే యువతిని ప్రేమించారు. ఈ క్రమంలో స్నేహితుల మధ్య విబేధాలు వచ్చాయి.